Strona głównaBiznesJaką rolę spełnia facylitacja?

Jaką rolę spełnia facylitacja?

Stale spędzamy wiele czasu na spotkaniach i szkoleniach. Często mamy wrażenie, że czas spędzony na tych spotkaniach nie był optymalnie wykorzystany. Uczestnicy mają poczucie frustracji i braku wspólnych wniosków i konsensusu. Odpowiedzią na ten problem co najmniej częściowo wydaje się facylitacja. Co kryje się pod tym pojęciem? 

Facylitacja

Facylitacja jest zestawem technik, metod i narzędzi, które są zaprojektowane tak aby prowadzić wysokiej jakości spotkania i warsztaty. facylitacja jest metodą wspierania pracy zespołu na rzecz realizacji określonego celu. Dokładniej mówiąc facylitacja to takie oddziaływanie na grupę, które pomaga osiągnąć założone rezultaty w optymalnym czasie oraz zgodnie z potencjałem uczestników spotkania.

Żeby lepiej zrozumieć pojęcie facylitacji należy poznać znaczenie łacińskiego słowa faclilitare co oznacza ułatwienie. W związku z czym rolą facylitacji jest ułatwienie grupie ludzi dyskusji tak aby ta była efektywniejsza oraz bliższa konsensusu.

Facylitator

Pojęcie facylitacji łączy się z określoną rolą zwaną facylitatorem. Takim mianem nazywamy trenera, mentora lub coacha, który nie opowiada się po żadnej ze stron, lecz pilnuje procesów odbywających się pomiędzy uczestnikami spotkania i dba o to by osiągnięty został cel spotkania (oczywiście jeśli to możliwe). Facylitator stara się pomóc w osiągnięciu celu jednak nie powinien ingerować w zawartość dyskusji.

Kompetencje dotyczące facylitacji są wyraźnie cenione w organizacjach, w których dąży się do tego by efektywnie uzgadniać różne kwestie oraz utrzymywać równomierne zaangażowanie wszystkich uczestników w dyskusji. Jest to w szczególności przedmiot zainteresowań dla menedżerów i wszystkich osób pracujących w zespołach, w których podjęcie decyzji wymaga udziału kilku osób. Powszechnie facylitacja jest wykorzystywana do planowania strategii, tworzenia rozwiązań różnego typu problemów oraz tak zwanego dzielenia się dobrymi praktykami w zespole.

________________________________________________________________________
ARTYKUŁ SPONSOROWANY | Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę. 

Więcej artykułów

Popularne