Strona głównaBiznesMonitoring, a RODO, czyli jak nagrywać zgodnie z prawem

Monitoring, a RODO, czyli jak nagrywać zgodnie z prawem

Monitoring video jak i inne sprzęty elektroniczne są o wiele bardziej dostępne niż kiedyś. Stąd też nic dziwnego, że osoby, a zwłaszcza firmy oraz instytucje publiczne, pragnące zadbać o swoje bezpieczeństwo, decydują się na montaż monitoringu. Jednakże, aby wszystko było zgodnie z prawem i nie wzbudzało niczyich wątpliwości, należy zaznajomić się z aktualnymi przepisami. Stosunkowo nowe rozporządzenie o ochronie danych osobowych ––  RODO –– wprowadza nieco zmian w różnych obszarach funkcjonowania państwa, a przede wszystkim firm.

Montaż monitoringu, kto może to zrobić?

Według nowych przepisów, montaż kamer w miejscach publicznych jest uzasadniony w momencie, gdy służy zachowaniu porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli czy też dotyczy ochrony przeciwpożarowej lub przeciwpowodziowej, jak również w celu zapewnienia bezpieczeństwa mienia. W związku z powyższym kamery mogą zamontować szkoły, samorząd gminy i samorząd powiatowy oraz samorząd wojewódzki, wraz z podmiotami zarządzającymi mieniem państwowym. Powyższe placówki mogą zamontować kamery, jednak nie mogą używać nagrań w celu promocji. Nagrania nie mogą być również wykorzystywane, aby oceniać pracę obecnych na nich osób.

Jeśli chodzi o osoby prywatne oraz firmy, sytuacja wygląda nieco inaczej. Mogą oni monitorować swój teren na zasadzie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że kamera oprócz podwórka może nagrywać np. chodnik, który nie należy do danej osoby czy firmy. W tym przypadku nie ma zatem mowy o osobistym celu. W związku z tym, w takim przypadku właściciel monitoringu musi przestrzegać przepisów dotyczących ochrony danych. W naszej firmie z Wrocławia NetVet  można zaczerpnąć informacji na ten temat oraz zamówić montaż monitoringu jak również podpis elektroniczny, czy kasy fiskalne.

Gdzie montaż kamer jest nielegalny?

W przepisach RODO pojawiły się jednoznaczne określenia, gdzie montaż kamer jest kategorycznie zabroniony. Są to pomieszczenia sanitarne, stołówki, szatnie, palarnie czy też obiekty socjalne. Pojawienie się kamer w takich miejscach jak przebieralnie miejskich basenów również jest nielegalne i powinno zostać natychmiast zgłoszone w celu ich natychmiastowego usunięcia. Kolejnym zaostrzeniem przepisów wynikającym z RODO jest zakaz nagrywania dźwięku przez kamery. W przepisach jest wyłącznie mowa o tym, że podmioty publiczne mogą nagrywać obraz.

Czy zapis z monitoringu może być udostępniany?

Może się zdarzyć, że inny podmiot wystąpi o udostępnienie zapisu z nagrań. Jednak przekazanie takich danych nie zawsze będzie możliwe. Udostępnienie nagrania może nastąpić wtedy, gdy zostanie spełniony co najmniej jeden warunek z artykułu 6. dotyczącego zgodności przetwarzania danych. Mówimy tutaj między innymi o następujących okolicznościach: osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, występuje prawnie uzasadniony interes osoby trzeciej.

Jakie prawa posiada osoba nagrywana?

Osoba nagrywana musi mieć świadomość tego, że są na nią skierowane aktywne kamery. Oznacza to, że miejsca, w których występują kamery, muszą być oznaczone. Na tablicy powinny zostać umieszczone informacje o: danych kontaktowych osoby odpowiedzialnej za kamery, miejsce gdzie znajdują się urządzenia oraz celu ich zamontowania. Oprócz świadomej wiedzy, że jest się nagrywanym, zainteresowana osoba ma również dostęp do zapisu z jej udziałem. Aby uzyskać dostęp niezbędne jest potwierdzenie swojej tożsamości, z kolei osoba udostępniająca nagranie jest zobowiązana, aby dane innych osób nie zostały ujawnione.

________________________________________________________________________
ARTYKUŁ SPONSOROWANY | Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę. 

Więcej artykułów

Popularne