Strona głównaUncategorizedJak przejść przez rozwód?

Jak przejść przez rozwód?

Rozwód w życiu rodziny jest niezwykle traumatycznym przeżyciem. Nagle dotychczasowy świat przestaje istnieć, znikają wyznawane wartości i poczucie bezpieczeństwa. Osoby uwikłane w tę sytuację, chciałyby przejść przez ten proces w sposób najłagodniejszy z możliwych, lub najkorzystniejszy ze względów rodzinnych bądź majątkowych. Bez względu na to, jakie są intencje stron, każda myśli o tym, by skorzystać z pomocy prawnej. Najnowsze wyniki badań pokazują, iż źródłem wiedzy na temat samego zagadnienia, jak i konkretnych kancelarii jest sieć. Wyszukiwania typu: „Adwokat, rozwód”, biją rekordy popularności, z czego wynika dość przygnębiająca świadomość, że zjawisko jest dość powszechne, a internet uznawany jest za źródło godne zaufania. Zanim jednak dojdzie do wyboru odpowiedniej reprezentacji procesowej, warto zapoznać się z ogólną procedurą, towarzyszącą rozwodowi.

 Przede wszystkim dokumenty:

 • Pozew w dwóch egzemplarzach. Jeden z nich zostanie przesłany partnerowi;
 • Odpis skrócony aktu małżeństwa, przy czy niezbędny jest oryginał;
 • Odpisy skrócone aktów urodzenia niepełnoletnich dzieci, również oryginały;
 • Zaświadczenie o zarobkach z ostatnich trzech miesięcy, brutto i netto.

Dwa ostatnie dokumenty są niezbędne w celu ustalenia prawa do opieki oraz wysokości ewentualnego obowiązku alimentacyjnego.

Pozew

Sporządzenie tej swoistej skargi, może być szczególnie trudne, biorąc pod uwagę to, że sąd zainteresowany jest jedynie suchymi i co ważniejsze uwiarygodnionymi faktami. Trudno osobie pokrzywdzonej opisać mijający związek w sposób bezstronny. Nie da się wyłączyć emocji, pominąć żal czy też rozpacz. Czasem wrodzona lojalność nie pozwala źle pisać o małżonku. Niestety jest to niezbędne dla ustalenia prawdziwych motywacji i przyczyn rozpadu związku, z czego sąd z natury rzeczy nie może zrezygnować. W tym wypadku również wskazana jest pomoc prawnicza. Adwokat, rozwód i konieczne formalności wydają się współistnieć w sposób nierozerwalny.

 Istotne składniki pozwu:

 • Pełne dane powoda, w tym numer PESEL. Powodem określa się osobę składającą pozew.
 • Dane małżonka, bez numeru PESEL. Małżonek określany jest mianem pozwanego.
 • Oświadczenie o woli orzeczenia rozwodu bez orzekania o winie.

 W przypadku posiadania wspólnych małoletnich dzieci pozew powinien dodatkowo zawierać:

 • Wniosek o określenie kwestii uregulowania władzy rodzicielskiej oraz z kim dzieci mają przebywać;
 • Kwotę wymaganych świadczeń alimentacyjnych lub zobowiązanie do świadczenia na dzieci;
 • Propozycja formy i terminów kontaktów z małoletnimi;
 • Informację o podjętych próbach mediacji, lub przyczyny zaniechania takich wysiłków (art. 187 § 1 pkt 3 k.p.c.).

Niezwykle ważne jest prawidłowe uzasadnienie pozwu. Należy wyczerpująco wyjaśnić powody takiej decyzji, podać ewentualne dowody przewinień oraz personalia świadków mogących potwierdzić wymienione okoliczności uniemożliwiające dalsze trwanie wspólnoty małżeńskiej.

Jak widać, suchy język prawniczy sprawia, że całość wydaje się szalenie skomplikowana. Tym bardziej rozsądne wydaje się skorzystanie z pomocy prawnika. W przypadkach spraw niezwiązanych z kontrowersjami wokół majątku znacznej wartości, koszty pomocy prawnej nie powinny być wysokie, zwłaszcza w kontekście umożliwienia sobie w miarę normalnego funkcjonowania w życiu codziennym. Nie można przecież zaniedbywać codziennych obowiązków, opieki nad dziećmi itd.

Opłata za złożenie pozwu wynosi 600 złotych i należy ją uiścić w momencie składania papierów rozwodowych. Można tego dokonać, zakupując znaczki sądowe, poprzez wpłatę w kasie sądu lub przelew na konto bankowe. O tym, kto ostatecznie poniesie opłatę, decyduje sąd, podając wyrok. Może się zdarzyć, że kosztami zostanie obciążony partner. W takim wypadku będzie zobligowany do zwrotu sumy 600 złotych lub jej części na rzecz powoda.

Trudno jest wymagać od stron procesowych pełnego obiektywizmu w sprawie dotyczącej bądź co bądź wielu lat wspólnego życia. Z pewnością oprócz krzywd były w nim także chwile szczęśliwe. W końcu coś tych ludzi ze sobą połączyło. Dlatego naprawdę warto zwrócić się o pomoc do obiektywnego prawnika, choćby po to, by oszczędzić sobie kolejnych ran.

________________________________________________________________________
ARTYKUŁ SPONSOROWANY | Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę. 

Więcej artykułów

Popularne