Strona głównaFinansePIT 38: Kto i do kiedy powinien złożyć zeznanie PIT 38?

PIT 38: Kto i do kiedy powinien złożyć zeznanie PIT 38?

Osoby, które zdecydowały się nieco zarobić na giełdzie zobowiązani są do złożenia deklaracji PIT-38. W tym roku obowiązująca wersją druku jest wersja 13.

Kogo dokładnie dotyczy PIT-38?
Deklaracja ta dotyczy dochodów kapitałowych. Szczegółowo obejmuje to:
Po pierwsze odpłatne zbycie:

– papierów wartościowych (także sprzedaż krótka)
– Innych instrumentów finansowych oraz dochodu z nich uzyskanych (ich realizacji)
– Udziałów w spółkach
– Udziałów w spółdzielniach

Po drugie uzyskanie przychodów z tytułu objęcia akcji czy udziałów w spółkach.
Istotny jest fakt uzyskania przychodu/zbycia powyższych. Samo posiadanie powyższych nie powoduje powstania obowiązku podatkowego.

Jeżeli powyższe powstały wyniku współpracy z biurem maklerskim w obrocie instrumentami finansowymi, biuro wystawia pit-8C, który może posłużyć jako źródło do wypełnienia deklaracji. W tym przypadku należy zwrócić uwagę czy na Picie uwzględnione są wszystkie koszty nabycia.

Tej deklaracji nie można złożyć łącznie z małżonkiem. Jeżeli małżeństwo uzyskało z powyższych tytułów przychód druk składa tylko faktyczny właściciel danego źródła przychodu.

Do kiedy złożyć PIT-38?
Termin rozliczenia tego typu deklaracji znajduje się w zakresie od dnia 15 lutego 2019 roku do dnia 30 kwietnia 2019 roku. Z zastrzeżeniem że deklaracja złożona wcześniej traktowana jest jako złożona 15 lutego. Papierowa deklaracje można złożyć również za pośrednictwem Poczty Polskiej a co za tym idzie w tym przypadku wiążąca jest data stempla pocztowego.

W przypadku tego druku w tym roku zostało udostępnione przez urząd skarbowy automatyczne rozliczenie. Oznacza to, że urząd sam wypełni za nas ten pit i będzie on oczekiwał na akceptację, zmianę lub odrzucenie. W przypadku tej formy warto przed zaakceptowaniem zweryfikować swoje dane. Oznacza to także, że jeżeli nie złożymy w ogóle rozliczenia to urząd uzna swoje rozliczenie jako zaakceptowane przez nas. Warto pamiętać, że urząd wypełnia tą deklaracje na podstawie danych które posiada.

Ważne!
W przypadku nie posiadania stałego miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej polskiej. Mówimy tu o tzw. ograniczonym obowiązku podatkowym. Wymaga się od podatnika złożyć deklaracje niezależnie od wyżej wymiennego terminu w przypadku opuszczania kraju.

________________________________________________________________________
ARTYKUŁ SPONSOROWANY | Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę. 

Więcej artykułów

Popularne