Strona głównaFinanseObowiązkowe ubezpieczenie gospodarstw rolnych. Co i jak?

Obowiązkowe ubezpieczenie gospodarstw rolnych. Co i jak?

Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r., gospodarstwa rolne o powierzchni upraw powyżej jednego hektara, podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom rolniczym. Jest to temat stosunkowo rozległy, wobec czego warto sobie go nieco bardziej przybliżyć. Przede wszystkim wyszczególnić rodzaje obowiązkowych ubezpieczeń rolniczych, jak również wspomnieć o ewentualnych grzywnach za ich brak. Zobaczmy zatem jak to wszystko wygląda z nieco bliższej perspektywy.

Obowiązkowe ubezpieczenie gospodarstw rolnych i jego podstaw prawna.
Tak jak już mówiliśmy, obowiązek zawarcia umów ubezpieczenia rolniczego wynika z zapisów ustawy prawnej. Ściślej rzecz ujmując, jest to:
Ustawa o Ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Gwarancyjnych z dnia 22 maja 2003r. (Dz.U. nr 76, poz. 1152 z późn. zm.). – http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20031241152
Zgodnie z jej zapisami obowiązkowym ubezpieczeniom podlegają rolnicy którzy:
• Posiadają areał upraw rolnych o powierzchni powyżej jednego hektara
• Opłacają w całości lub w części podatek rolny
Ponadto, wśród obowiązkowych ubezpieczeń rolniczych znajduje się także obowiązek ubezpieczenia przynajmniej połowy swoich upraw. Dotyczy to jednakże tylko tych rolników, którzy pobierają dopłaty bezpośrednie.
Obowiązkowe ubezpieczenie gospodarstw rolnych.
Rolnicy podlegający pod przepisy ustawy, powinni wraz z początkiem roku kalendarzowego podpisać stosowne polisy ubezpieczenia. Jedną z nich jest ubezpieczenie gospodarstw rolnych. Jest to ubezpieczenie zawierające w sobie polisę na zabudowania gospodarcze. W razie wystąpienia zdarzeń takich jak powódź, gradobicie, pożar, czy też huragan, ewentualnie poniesione straty, będą wypłacane z ubezpieczenia. Pozwoli to rolnikowi sprawnie i szybko odzyskać zdolności produkcyjne. Jest to więc ubezpieczenie gospodarstw rolnych, gwarantujące zabezpieczenie ich działalności. Dzięki tej formie ubezpieczenia w razie wystąpienia jakichkolwiek zjawisk atmosferycznych, w wyniku których gospodarstwo poniesie szkodę, będzie ono zabezpieczone finansowo.

Ubezpieczenie OC rolnika.
Drugim, obowiązkowym ubezpieczeniem dla rolnika, jest ubezpieczenie OC. Jest to ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej. Gwarantuje przejęcie przez ubezpieczalnię obowiązku wypłaty zadośćuczynienia osobom trzecim, poszkodowanym w wyniku prowadzenia działalności rolniczej. Niezależnie od tego czy szkodę wyrządził sam ubezpieczony, czy też osoby działające w jego imieniu. Trzeba przyznać, iż obowiązkowe ubezpieczenie OC dla rolnika, jest tutaj bardzo dobrą formą zabezpieczenia jego interesów. Zamiast szukać gotówki w kieszeni, będzie mógł zająć się prowadzeniem działalności. Kwestie odszkodowania przejmuje w pełni ubezpieczalnia. Oczywiście w ramach zapisów zawartych w umowie ubezpieczenia.

________________________________________________________________________
ARTYKUŁ SPONSOROWANY | Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę. 

Więcej artykułów

Popularne