Strona głównaFinanseRodzaje kredytów i pożyczek dla firm

Rodzaje kredytów i pożyczek dla firm

Kapitał firmy jest podstawowym elementem jej działania. Pozwala nie tylko na finansowanie działalności, ale także na dalszy rozwój firmy. Głównym źródłem finansowania działalności firmy jest generowany przez nią dochód. Jednak biorąc pod uwagę niestabilność rynków oraz przyspieszenie procesów gospodarczych, zaobserwowane szczególnie w ostatnich latach, zdarza się, że dochód jest niewystarczający nawet na finansowanie podstawowej działalności firmy. Sprawia to, że przedsiębiorcy coraz częściej szukają zewnętrznych źródeł finansowania.

Kredyt obrotowy

Jednym z najpopularniejszych kredytów dla firm jest kredyt obrotowy. Pozwala on na finansowanie bieżącej działalności oraz na odzyskanie płynności finansowej. Może być przeznaczony np. na wynagrodzenia dla pracowników, zakup materiałów i surowców lub zakup drobnego wyposażenia. Podstawowe rodzaje kredytu obrotowego to kredyt na rachunku bieżącym i kredyt na rachunku kredytowym.

Kredyt obrotowy zazwyczaj udzielany jest na okres poniżej 1 roku. Wyjątkiem jest kredyt obrotowy finansujący działalność eksploatacyjną (np. na zapasy sezonowe), który może zostać udzielony na dłuższy okres.

Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny, jak mówi sama nazwa, przeznaczony jest cele umożliwiające rozwój firmy. Mogą to być cele:

  • materialne, np. zakup środków trwałych, budowę lub remont obiektów związanych z prowadzoną działalnością, zakup urządzeń, modernizacja istniejących linii produkcyjnych;
  • niematerialne, np. zakup licencji lub patentów;
  • finansowe, np. zakup akcji, zakup papierów wartościowych.

Kredyt inwestycyjny jest kredytem długoterminowym (udzielany jest na okres powyżej 1 roku).

Kredyt konsolidacyjny

W przypadku trudności wynikających z regulowaniem dotychczasowych zobowiązań kredytowych, przedsiębiorcy mogą starać się o uzyskanie kredytu konsolidacyjnego. Umożliwia on połączenie wszystkich dotychczasowych kredytów w jeden. Istnieje także możliwość konsolidacji tylko części zobowiązań.

Kredyty konsolidacyjne są zazwyczaj niżej oprocentowane niż pozostałe kredyty. Dodatkowo zawierane są one na dłuższy okres. Efektem jest jedna niższa rata i usprawnienie kontroli zobowiązań firmy.

W przypadku konsolidacji wyższych kwot bank może udzielić kredytu tylko w przypadku zabezpieczenia w postaci hipoteki.

Kredyt na spłatę ZUS i US

Coraz więcej firm ma problemy z terminowym regulowaniem swoich zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego. Jeszcze kilka lat temu firmy takie nie miały szansy na uzyskanie jakiegokolwiek kredytu. Obecnie nie stanowi to dużego problemu ze względu na możliwość uzyskania kredytu typowo na spłatę zobowiązań w ZUS i w Urzędzie Skarbowym. Kredyt taki daje przedsiębiorcy możliwość odzyskania płynności finansowej.

Leasing

Leasing jest umową, zgodnie z którą leasingodawca przekazuje leasingobiorcy prawo do odpłatnego użytkowania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, przez określony czas.

Zaletą leasingu jest możliwość rozwoju firmy bez konieczności angażowania własnych środków finansowych. Ponadto raty leasingowe są w całości zaliczane do kosztów uzyskania przychodu.

Faktoring

Jednym z alternatywnych źródeł finansowania firm jest faktoring (ang. factor – pośrednik). Polega on na przeniesieniu nieprzeterminowanych wierzytelności, z tytułu dostaw i usług, na faktora. Faktoring jest alternatywą w przypadku, gdy przedsiębiorca nie może lub nie chce starać się o kredyt. Ponadto w ramach faktoringu świadczone są dodatkowe usługi (np. monitoring płatności lub pomoc w ściąganiu przeterminowanych należności).

Pożyczki unijne

W ramach wsparcia dla firm mikro, małych oraz średnich ze środków Unii Europejskiej, przedsiębiorcy mogą starać się o pożyczkę unijną. Celem pożyczek unijnych jest wspieranie rozwoju przedsiębiorstw, a ich główną zaletą jest niskie oprocentowanie.

Więcej na: http://kedzierski-finanse.pl

________________________________________________________________________
ARTYKUŁ SPONSOROWANY | Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę. 

Więcej artykułów

Popularne